• Biżuteria tworzona z miłością ❤️ w Polsce Polska

 • Regulamin konkursu Lato z Katie’s

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Katie’s Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937660, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lwowska 12, 22-100 Chełm, NIP: 5632447117, REGON: 520632051, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

  § 2 Uczestnictwo w konkursie

  1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
  2. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien posiadać publiczne konto w serwisie internetowym Instagram i wykonać Zadanie Konkursowe w terminie do 31 sierpnia 2022 r., do godziny 23:59, polegające na dodaniu na swoim koncie posta lub stories ze zdjęciem lub filmem zawierającym produkty Katie’s i oznaczeniu @bizuteriakaties.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie osób, które:
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
  b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram,
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

  § 3 Nagrody

  1. W konkursie zostaną przyznane cztery nagrody w postaci voucherów o wartości 300 zł, ważnych do 31 grudnia 2022 r., na zakupy w sklepie internetowym katies.pl.
  2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
  3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

  § 4 Przebieg konkursu

  1.  Co dwa tygodnie, począwszy od 1 lipca 2022 r., organizator wyłoni jednego zwycięzcę konkursu, dokonując oceny umieszczonych postów lub filmów z oznaczeniami. Organizator oceni walory artystyczne prac fotograficznych, ich atrakcyjność, oryginalność i kreatywność autorów.
  2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram (przez oznaczenie w poście lub w wiadomości bezpośredniej).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zwycięzcy. Zwycięzca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców w wiadomości bezpośredniej poprzez serwis Instagram w formie kodu.

  § 5 Postanowienia końcowe

  1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  2. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani promowany przez serwis Instagram.

   

  Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.