Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Mateusz Woźniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą OVENO Mateusz Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności: ul. Lwowska 12/2, 22-100 Chełm, NIP: 5632369831, REGON: 361132420, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@katies.pl. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym Instagram.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia lub jest osobą powyżej 13 roku życia, a poniżej 18 roku życia, posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
2. Żeby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien posiadać publiczne konto w serwisie internetowym Instagram i wykonać Zadanie Konkursowe w terminie do 11 czerwca 2021 r., do godziny 23:59, polegające na:
a) zaobserwowaniu profilu organizatora (@bizuteriakaties),
b) umieszczeniu komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na profilu organizatora, odpowiadającego na pytanie: „Jaki produkt ze sklepu Katie’s podoba Ci się najbardziej i dlaczego?”,
c) dodaniu postu konkursowego opublikowanego na profilu organizatora, do swojej relacji i oznaczeniu na niej profilu organizatora (@bizuteriakaties).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie osób, które:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram,
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram,
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Nagrody

1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda składająca się z:
a) zawieszki Monstera srebrnej o wartości 99,00 zł,
b) łańcuszka Clarie 55 cm srebrnego o wartości 79,00 zł.
2. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

§ 4 Przebieg konkursu

1. Po upłynięciu terminu na wykonanie Zadania Konkursowego, organizator w terminie 7 dni wyłoni zwycięzcę konkursu, dokonując oceny umieszczonych pod postem konkursowym komentarzy. Organizator oceni atrakcyjność, oryginalność i kreatywność autorów.
2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram (przez oznaczenie w poście lub w wiadomości bezpośredniej).
3. W celu potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zwycięzca powinien przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@katies.pl, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, swoje dane osobowe (w tym numer numer telefonu i dane do wysyłki). Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności, jedynie na potrzeby konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zwycięzcy. Zwycięzca ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Zwycięzca ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Brak wiadomości ze strony Zwycięzcy, w wyznaczonym terminie, będzie oznaczał odmowę przyjęcia nagrody.
5. Przyznane nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na terytorium Polski na koszt Organizatora. Koszt wysyłki za granicę pokrywa Zwycięzca. 

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani promowany przez serwis Instagram.

 

Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.
Powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny Zapisz się do listy oczekujących, dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się, gdy produkt powróci do naszego sklepu.